Na slovech záleží

Slova jsou důležitá. Mají svou váhu a moc. článek Na slovech záležíNěkterá slova jsou těžká jako by byla ulitá z betonu. Některá slova jsou lehounká jako pírko. Některá slova dokážou pohnout horou, jiná slova se rozplynou jako pára nad hrncem.

Každé slovo má svou vlastní energii, vibraci. Některá slova jsou pozitivní, jiná negativní, další bolí a jsou i taková, která způsobí velké škody, zranění nebo ublížení, jež si ponesete po celý život. Proto je třeba si být vědom, že každé slovo má svou sílu. Může být příčinou dobrých, ale i zlých věcí.

Kromě jiného tuto vlastnost mají nejen slova vyslovená, ale také pomyšlená, aniž byste slovo řekli nahlas. Podobnou sílu má i psané slovo.

Nebojte se být nároční a vybírejte slova, která říkáte, myslíte a prožíváte. Na základě slov se totiž odvíjí váš život. Jaká slova používáte, takový život žijete.

Mantry jsou speciální slova.

Síla manter spočívá v tom, že mantry mají nejlepší vibrace. Mantry nevyužívají slova používaná v běžném každodenním životě, jejichž vibrace jsou jiné než vibrace manter. U manter jde o speciální kombinace zvuků (hlásek, samohlásek, jednoduše písmen). Dalo by se říci, že používačlánek Na slovech záleží - mantrají základní esence nejčistší energie vyjádřené pomocí slov, respektive zvuku. Proto mají mantry daleko větší sílu než jiná slova.

Tajemství účinnosti manter tkví v tom, že vědomě používáte určitá slova, s nimiž pracujete. Mantru opakujete co nejčastěji a kdekoli. Čím častěji použijete nějaké slovo, tím víc se s daným slovem spojíte, stanete se jím. Používané slovo vás prostoupí a naladí na svou vibraci, což je mystérium účinnosti manter.

Na čem záleží je vědět, jaká slova používat, aby pro vás měla největší přínos. Mantra jako slovo s nejlepší vibrací proto přinese největší užitek.

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli nebo přidejte komentář:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *