Úplněk 3.8.2020

Úplněk je pod vládou kvadratury Urana, který přináší nečekané a zvláštní situace. Vyžádají si reakci a především změnu. Půjde o velkou zkoušku adaptability a flexibility na měnící se okolnosti a podmínky. Nejde o bezhlavé riskování nebo impulzivní či emocemi vyvolané zvraty. Nyní bude záležet na ochotě reagovat a nikoli uhýbat.

Nadcházející dny bude důležité nezavírat oči ani mysl před nestálými okolnostmi a proměnlivými podmínkami, kterým jsme vystaveni. Pomůže otevřená mysl, trpělivost, vytrvalost, schopnost nacházet řešení a cesty. To může být ovšem obtížné, protože konstelace ukazuje mysl sevřenou Saturnem, což znamená negativita, černé, těžké myšlenky, zúžené vnímání skutečnosti, pochybnosti. Pesimistické, depresivní až sebedestruktivní myšlenky se mohou odrazit na problémech s vyjadřováním i těžkopádností v gestikulaci těla.

Ve výsledku se tyto protikladné vlivy projeví emocionálním neklidem, nejistotou, nervozitou. Budete reagovat totiž na jedné straně proaktivně, kdy víte, že je třeba jednat a chcete jednat, ale na druhou stranu můžete cítit marnost, zbytečnost, nebo budete mít potíže vůbec rozpoznat správnou cestu.

Uvolnit se, odpočinout si nebo alespoň relaxovat může být momentálně těžké. Nálady i hladina vnitřní energie se rychle mění. Sice se chcete vymanit z omezení, cítíte nutkání po stimulaci, zábavě nebo alespoň rozptýlení, ale v současné chvíli není rozumné podlehnout impulzivním nutkáním a bezhlavě něco měnit.

Doporučení se vztahuje k flexibilitě, otevřené, ale klidné mysli. Klid pomůže se soustředit a vzít v potaz měnící se vnější podmínky. Otevřená mysl je důležitá pro zvážení nových cest, řešení, alternativ. Flexibilita dovolí adaptovat se, chopit se skrytých příležitostí, které měnící se okolnosti ukrývají.

Hlavní nebezpečí bude skryté v uzavřené mysli, která bude vnímat zkresleně, protože je zasažena pesimismem, smutkem, tíhou, osamělostí, depresí. Potíže nejen porozumět nastalému chaosu, ale současně problém se vyjádřit či komunikovat s druhými, přivodí frustraci a zesílí negativní pocity.

Konstelace ukazuje na nebezpečí, nepřátelství, špatné zacházení zejména kvůli předsudkům nebo ohrožení toho, čemu člověk věří. Nenávist až pomstychtivost může některé skutečně zaslepit a tím způsobit smrt sobě nebo jinému člověku.

Nenechte se proto zatlačit do kouta, vezměte si čas vše dobře rozmyslet, případně i prokonzultovat s odborníkem, nebo nestranným člověkem. Věnujte pozornost detailům, souvislostem, nechte se jimi vést k většímu porozumění. To budou pomocníci na cestě ke správnému řešení.

Líbí se vám článek?

  1. Připojte svůj komentář.
  2. Sdílejte jej s přáteli.
  3. Ohodnoťte nás hvězdičkami.
  4. DĚKUJEME.

Prosím, nekopírujte článek ani jeho části bez uvedení autora a zdroje. Děkujeme.

Ilustrační foto: www.shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *