Základ každého kvalitního vztahu

Vztahy s druhými lidmi tvoří nepostradatelnou součást našich životů. I při mé práci s klienty je vztahům věnovaná značná pozornost. Jednak proto, že člověk je bytost společenská, komunitní, ale také proto že díky vztahům člověk získává informace sám o sobě. Díky vztahům si potvrzujeme vlastní pravdy, názory a přesvědčení, případně si je utváříme, to znamená že vztahy nám pomáhají usměrnit myšlenky.

Mám ráda buddhistický pojem – cítící, vnímavá bytost. Netýká se sice pouze člověka, nicméně poukazuje na to, že pro život jdou důležité dojmy, myšlenky i pocity. Určitě si vzpomenete na někoho, kdo má problém formulovat a vyjádřit své myšlenky, nemá vlastní názor nebo má potíže komunikovat s druhými. Vztah s takovým člověkem je obtížný. Ale co teprve člověk, který nerozumí pocitům, má potíže vnímat pocity vlastní či ignoruje pocity druhých? Takový vztah se zdá být dlouhodobě neživotaschopný.

Každý člověk ve vás vzbudí nějaký pocit a vyvolá určitý typ myšlenek. Vliv lidí, kteří jsou vám blíž a s nimiž jste v přátelském, partnerském nebo rodinném vztahu, je ovšem nezměrný.

Právě v těchto vztazích často dochází k nejzásadnějším problémům, zmatkům a nedorozuměním. Vždy se potvrdí, že postrádají jedinou věc, naprosto nezbytný základ, bez něhož nemá žádný vztah šanci přežít. Schopnost naslouchat i schopnost mluvit.

V našich důležitých vztazích se nejlépe testuje míra, do jaké jsme cítící a vnímavou bytostí. Dokážete správně rozpoznat, kdy je třeba se stáhnout, dát prostor druhému a pozorně naslouchat, být zde pro druhého? Umíte bezpečně komunikovat své pocity, sdílet své myšlenky, mluvit o vlastních zkušenostech, aniž byste druhé zranili, ale naopak je motivovali a obohacovali?

Své přátele, partnera ani rodinu nemusíte neustále ohromovat. Už ví, jak jste pro ně důležití, co pro ně znamenáte, proto se o těchto lidech mluví jako o našich blízkých. Kvalitní vztah potřebuje jen jedinou věc, schopnost naslouchat a mluvit. Ráda je spojuji a mluvím o naslouchání a komunikaci jako o jedné schopnosti, protože jedna bez druhé ztrácí na významu.

Vyváženost základní schopnosti naslouchat – mluvit je o rytmu, který potřebuje každý vztah. Rytmus se může měnit, což dává vztahu dynamiku a živost, jež se odráží ve vzájemném tanci. Někdy vztah potřebuje více prostoru, aby se v něm lidé mohli nadechnout, uvolnit i odpočinout. Jindy naopak vztah potřebuje větší blízkost, aby mohl lidem nabídnout laskavou náruč, v níž se mohou schoulit. Někdy člověku může vyhovovat intenzita a rychlost, aby ji vzápětí vystřídal pomalejší klid a kolébající uvolnění.

Jde o vyváženost, kterou lze udržet tím, že upravujete misky vah na dvou stranách. Pak už jen reagovat na měnící se okolnosti a situace, abyste stále udržovali rovnováhu a harmonii, tím i zdraví a kvalitu svých vztahů.

Líbí se vám článek?

  1. Připojte svůj komentář.
  2. Sdílejte jej s přáteli.
  3. Ohodnoťte nás hvězdičkami.
  4. DĚKUJEME.

Prosím, nekopírujte článek ani jeho části bez uvedení autora a zdroje. Děkujeme.

Ilustrační foto: www.shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *