Co prozradila úvodní lekce do meditace

Po několika letech jsem se opět vrátila k výuce meditace. Jde o skupinový program zaměřený na meditace, na teorii i praxi meditování. V září proběhla úvodní lekce, během které účastníci zkoušeli velice jednoduché cvičení. Cílem bylo vnímat sebe sama v těle, vnímat jednotlivé části těla a následně tělo jako celek, v jehož rámci se člověk ponoří do svého nitra.

Cesta do nitra skrze uvědomění si vlastního těla pomáhá k uzemnění. Uvědomíte si nejprve své tělo, uvolníte se a ponoříte dovnitř, do sebe, do nitra. Nepřesouváte pozornost nikam mimo tělo, do vnějšího světa. Nevyhýbáte se prostoru svého těla, ale zůstáváte napojení na hmotnou základnu svého Já, tělo. Jak jinak se také ponořit do nitra, když přesunete pozornost vně, ven, mimo? To je cesta ven a nikoli cesta dovnitř, cesta od sebe a nikoli k sobě.

Uzemnění je pro meditace velice důležité. Uzemnění pomáhá udržet se tak říkajíc nohama na zemi, být přítomný v realitě skutečného života. Uzemnění pomáhá uvědomovat si, vnímat nezkresleně.

Po cvičení se ukázalo, jak jsou lidé rozhození, když si měli uvědomit sebe sama v těle, v sobě. Kde jinde byste se měli cítit nejlépe, co do pohodlí, bezpečnosti, uvolněnosti, než ve vlastním těle. Rozhození, které bylo výsledkem cvičení, bylo popisované jako nervozita, neklid, nesoustředěnost, rozladěnost, nepohodlí apod.

Ve chvíli, kdy měli lidé zaměřit pozornost dovnitř, znejistěli, protože našli nepořádek schovaný za uhlazenou fasádou zdánlivého klidu a vyrovnanosti. Tedy důsledek dnešního stresu s důrazem na pozitivitu a dobré naladění. Mrzouty přece nikdo nemá rád.

Výsledek cvičení mě pouze utvrdil, jak moc jsou dnešní lidé vzdálení sami od sebe. Někteří se vyjádřili, že se cítili lépe v části cvičení, kdy se nemuseli soustředit sami na sebe.

Cílem meditace ovšem není přestat vnímat sám sebe, jak mnozí předpokládají. Cílem meditace je kromě jiného pocit jednoty, spojení, celistvost. Jak ovšem může člověk dosáhnout jednoty, když pouhé vnímání sebe sama ho zneklidňuje? Nepohodlí z uvědomování si svého já vede spíše k oddělení než spojení. Člověk má proto sklon utíkat a vyhnout se sám sobě.

Na jednotlivých programech Meditace se proto zaměříme na základní problémy a těžkosti, které se objevují během meditace, při cestě do nitra, na cestě k sobě samému. K tomu využijeme několik technik zapojujících tělo, mysl i čas (minulost, přítomnost, budoucnost). Vyučuji několik meditačních technik, cvičení, jelikož každému může vyhovovat něco jiného. Cíl však zůstává stejný: jednota, klid, harmonie, vnitřní rovnováha, pravda a opravdovost.

Meditace nás vede do nitra, odkud se propojujeme sami se sebou na hlubší úrovni, ale také s ostatními. Meditace přináší klidné spočinutí v sobě i ve vztazích s druhými. Meditace učí přijetí skutečnosti takové jaká je, přijetí sebe sama i druhých.

Cílem programu Meditace ve Feng Shui Terapie je proto znovuobjevení skutečné cesty k sobě, skrze sebe k ostatním a k životu.

Líbí se vám článek?

  1. Připojte svůj komentář.
  2. Sdílejte jej s přáteli.
  3. Ohodnoťte nás hvězdičkami.
  4. DĚKUJEME.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *