Mantry

Mantra je speciální posvátná slabika, slovo nebo věta. Manter je velké množství a stejně tak mají i početné využití. Je mnoho důvodů proč s mantrami pracovat. Jedním z důvodů může být zlepšení zdraví, jiným zajištění větších finančních příjmů, pracovní úspěch, dalším důvodem může být vybudování opravdového vztahu, odstranění překážek a problémů, prohloubení vnitřního pocitu vyrovnanosti. V neposlední řadě se mantry používají k duchovnímu osvobození.

I samotné označení, slovo Mantra, má mnoho významů: např. nástroj mysli, boží řeč, jazyk duchovní fyziologie, abych uvedla alespoň některé z nich. Podobných významů, které se snaží vystihnout podstatu mantry je víc.

Pro začátek můžete mantry vnímat jako pomocníka při řešení problémů každodenního života. Mantra pomůže cítit se klidněji, vyrovnaněji a současně dodá novou energii. Působí na osobní energii, čakry, energetická centra, nervovou soustavu a vůbec na celý organismus a psychiku.

Zvuk mantry působí na složité pletence nervů a jejich dráhy a skrze ně pak prostoupí celé tělo vibracemi použité mantry. Někteří mystikové popisují, že organismus a hmota lidského těla se nasytí božským zvukem.

Mantru můžete použít kdykoli a kdekoli. Jednoduše si ji opakujte v duchu stále dokola. Čím častěji a čím vědoměji mantru používáte, tím větší užitek pro vás mantra bude mít.

Během odříkání mantry přesto doporučuji být soustředěný na mantru, aby mysl nepustila automat na odříkání mantry a nevěnovala se práci, rozhovoru, z něhož jste nervózní, schůzce, na kterou se chystáte apod. Koncentrací na mantru dosáhnete maximálního účinku.

Odkud mantry přišly?

Mantry jsou velice staré. Počátek manter bývá datován do doby více než 4000 let př.n.l.. Tradice ústního předávání manter se datuje dokonce už 6000 let př.n.l.. Každopádně jde o starou duchovní disciplínu, která je živá i v moderní době.

Dnes se používání manter rozšiřuje do všech společenských vrstev i koutů světa. To je umožněno tím, jak se informace dostávají ke stále většímu počtu lidí. Dříve totiž učení manter bylo určeno pouze duchovním a zasvěceným mudrcům.

Mantry původně pochází z Indie a byly součástí véd, což jsou nejstarší texty na světě. Védská tradice byla vyhrazena pouze pro kněze a duchovní vrstvu. Z Indie se duchovní moudrost a vědění šířily dál, zejména do Tibetu a daly vzniknout i buddhistické tradici. Mantry díky tomu můžeme odlišovat podle tradic, např. hinduistická, buddhistická atd.

Po dlouhou dobu se mantry předávaly pouze ústně z generace na generaci. Poté se začaly sepisovat, k čemuž se používaly palmové listy. Když palmové listy zkřehly a začaly se rozpadat, přepsaly se mantry na nové listy, aby zůstaly čitelné a zachované.

Starověcí mudrci a prorokové byli jasnovidci. To znamená, že byli schopní slyšet jemné vibrace přírody. Rozpoznali hlasy větru, vody, ptáků, rostlin atd. Mudrci dokázali rozlišit jednotlivé kmitočty zvuků a pochopili, že právě tímto způsobem se projevuje duch ve hmotě, nebo také duše v těle.

Mudrcové začali označovat tyto vibrace a jako nejzákladnější zvuk určili OM, někdy uváděné také jako AUM. Slabika Om představuje nekonečné vědomí, univerzální vědomí neboli prapůvodní, obecné vědomí všeho stvořeného. Díky tomu, že jsou mantry univerzální, může je používat každý bez ohledu na to, který termín používá, zda vědomí, vesmír, univerzum nebo bůh.

Staří mudrci, jasnovidci postupně označili všechny základní zvuky, vibrace a tudíž mantry. Podle jejich poznání byl utkán celý vesmír právě z manter, neboli ze zvuků, neboli z vibrací. Staří mudrci nám nechali i své poselství:

Každý může uslyšet zvuky manter sám. Stačí se usadit v klidu a naslouchat. Zanedlouho zaslechnete první mantru, která se pohybuje kolem vás. Vzduch je prostoupen mantrou HUM. Jakmile na ni upřete pozornost a své vnímání praktikováním dostatečně prohloubíte, uslyšíte další mantry.

Co je mantra

Slovo mantra je odvozeno ze dvou sanskrtských slov. První slabikou je „man“ ze slova „manas“, což znamená mysl. Druhá slabika „tra“ ze slova „trai“, znamená „chránit“, „osvobodit“. Doslovný překlad zní ochrana mysli nebo osvobození mysli.

Jeden z výkladů, který používám nejraději, mantru vysvětluje jako nástroj mysli. Nástroj, který vás zavede až k počátkům mysli, ke zdroji mysli, což je duše. Duch je zdroj všeho.

Mantra je nástroj, který vás zavede ke zdroji všeho existujícího. Všechno na světě a ve vesmíru má svůj počátek, zdroj. Proto vás mantry propojí se světem, s druhými lidmi, ale především se sebou samým.

Mantry v sobě obsahují jemný, čistý úmysl. V sanskrtu se tomuto vědomému úmyslu, záměru nebo plánu říká sanskalpa. Díky zaměření mohou mantry cíleně působit na konkrétní problém nebo aktivovat určitou schopnost, otevřít vás určité možnosti. Mantry jsou skutečně mocná slova. V první řadě vám pomohou otevřít se sami sobě, najít cestu k sobě a naučit se opět naslouchat vlastní duši.

Postupně vás budu seznamovat s jednotlivými mantrami, jejich významem i cílem působení. Vzhledem k aktuálnosti situace jsem vám již představila léčivou mantru Om Tryambakam, která sice není z nejjednodušších, ale na druhou stranu patří k nejsilnějším mantrám.

Potřebujete-li řešit nějakou konkrétní životní situaci, ať už vztah, zdraví, práci, rodinu, peníze, můžete se objednat na konzultaci. Jakkákoli situace či problém se dají vyřešit a já vám ráda pomohu. Napište mi na email zuzanamusilovaterapie@seznam.cz a domluvíme první termín setkání.

Líbí se vám článek?

  1. Připojte svůj komentář.
  2. Sdílejte jej s přáteli.
  3. Ohodnoťte nás hvězdičkami.
  4. DĚKUJEME.

Prosím, nekopírujte článek ani jeho části bez uvedení autora a zdroje. Děkujeme.

Ilustrační foto: www.shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *